Padeži

Padeži

28.12.2007.

Dobro veče, ovo pre mene bio je Đorđe. Moje ime je Grožđe. Večeras pričamo o padežima.

Padeži su oblici u kojima stoje imenice, zamenice, pridevi i neki brojevi. Oni su važni jer pokazuju šta je funkcija neke reči u rečenici, na primer da li je to subjekat ili objekat.

U srpskom jeziku ima sedam padeža.

Nominativ

To je glavni padež. Kralj padeža. Ono što je među sladoledima vanila, među roštiljem pljeskavica, među voćem jabuka. U rečnicima sve reči stoje u ovom padežu. U nekim jezicima ovo je jedini padež, ostali se grade pomoću predloga.

Ovim padežom označava se subjekat, mozak rečenice. U sintagmi, nominativom se označava centar, dakle mozak sintagme. Nominativom se takođe označavaju i atribut, apozicija i drugo.

- Građanin Kejn
- Poslednji kineski car
- Ko to tamo peva

Genitiv

Jako važan padež. Kazuje čije je nešto, odakle je neko došao, iz čega nešto proizilazi. U genitivu stoji nepravi objekat, logički subjekat i masa dopuna i odredbi.

- Društvo mrtvih pesnika
- Hotel izgubljenih duša
- Ispovest opasnog uma
- Kuća letećih bodeža
- Ljubavni život Budimira Trajkovića

Dativ

Kazuje kome je šta namenjeno ili gde se neko zaputio ili šta je neko nekome rekao što znači da mu je to već jednom prilikom kazao. U dativu takođe stoji nepravi objekat, odredba za cilj i slično.

- Kome zvona zvone
- I ja tebi kevu
- Nemoj reći mami, kod kuce smo sami

Akuzativ

Onaj ko se nalazi u akuzativu pretežno je najebo. U njemu naime stoji pravi objekat. Ali u njemu stoje i razne odredbe i dopune, kao i već pomenuti nepravi objekat.

- Marš na Drinu
- Povratak u budućnost
- Valter brani Sarajevo
- Kao voda za čokoladu

Vokativ

Najprostiji padež, služi da se nekom obratimo i da mu nešto saopštimo. Pored nominativa, to je jedini takozvani nezavisni padež.

- Gori moja gospođice
- Dobrodošli gospodine Čens

Instrumental

Označava s kim se subjekat druži ili čime se u radu služi, ili gde se nalazi, ili za čim mu srce žudi.

- Intervju sa vampirom
- Lice sa ožiljkom
- Lud za Ejmi
- Teksaški masakr motornom testerom

Lokativ

Označava gde se nešto nalazi ili o čemu se govori. Ima isti oblik kao i dativ, ali ispred lokativa uvek stoje predlozi.

- O pokojniku sve najlepše
- Bal na vodi
- Bilo jednom u Americi

Postoji i takozvani Žikin lokativ, o kome smo pričali u poglavlju o predlozima.


Smatra se da je srpski jezik jedan od jezika najbogatijih padežima. To nije sasvim tačno. Finski jezik ima 15 padeža. Međutim, srpski jezik ima 15 jasno izdiferenciranih prdeža. To su:

O svakom od njih govorićemo zasebno u drugom izdanju ove gramatike. 1. Padeži - Zašto su važni
 2. Funkcije u sintagmi i rečenici - Zašto mora da se zna šta je čiji posao
 3. Zavisne rečenice - Šta sve od čega zavisi
 4. Nezavisne rečenice - Njihova podela na tipove
 5. Rečenice - Zašto ne može da se napravi mašina za prevođenje
 6. Tipovi rečenica - Kakva je razlika između nezavisnih rečenica, zavisnih rečenica i rečenica sa nadziranom nezavisnošću.
 7. Odnosi unutar rečenica - Šta nije u redu sa različitim odnosima
 8. Vokali, sonanti i konsonanti - Grožđev izum takozvanih odličnih reči
 9. Imenice - čemu služe i zašto su toliko važne
 10. Pridevi - zašto se Lepi razlikuje od Sportskog ritma srca
 11. Zamenice - kako su se Angela Merkel i druge gospođe borile za svoj status
 12. Glagoli - ko su Mongoli, ko su Jarboli, a ko su pak glagoli
 13. Prilozi - šta ide u koju vrstu jela i uz koje reči
 14. Brojevi - zašto se ne može raditi sa šesnaestoro kompjutera
 15. Predlozi - zašto se kišobran stavlja nad glavu a jastuk pod glavu
 16. Veznici - u čemu su slični "Pineda" i "premda"
 17. Rečce - kako je Robinzon naučio Petka razliku između "da" i "ne"
 18. Uzvici - u čemu je razlika između "a?" i "e?"
 19. Uzdasi - zašto je neophodno da se uvede i ova vrsta reči
 20. Prezent - oblik u koji je lako doći ali je teško u njemu ostati
 21. Perfekat - zašto se ovaj oblik tako zove
 22. Aorist - čemu nas je Rista naučio
 23. Imperfekat - Grožđev plan o revitalizaciji ovog glagolskog oblika
 24. Pluskvamperfekat - o traumi koju nam je zadavao ovaj glagolski oblik
 25. Imperativ - apel za upotpunjavanje ovog glagolskog oblika
 26. Potencijal - o mogućnostima koje nam nudi
 27. Futur II - zanimljiv primer primene ovog glagolskog oblika
 28. Futur I - šta su Hana Arent i Sara Konor kazale vezano za prošlost i budućnost
 29. Glagolski pridevi - kakvi su to pridevi
 30. Glagolski prilozi - kakvi su sad pa to prilozi
 31. Infinitiv - zašto se ne treba zadovoljavati osnovnim stvarima
 32. Morfološka analiza na primeru tri notorne filmske rečenice
 33. Pogovor zelenkastoj gramatici - Kakva sve mučenja postoje

Kompletna arhiva

Hronološka arhiva

2009

2008

Kompletna arhiva