Priroda Ovog

Dobro veče, ja sam Ovaj. Onaj se izvinjava, doći će drugi put.

Doduše, ko je slušao emisiju prošle nedelje, verovatno sumnja da sam ja zapravo Onaj, da sam oteo Ovog i da se sada lažno predstavljam kao on. Mnogi se pitaju: ko je sada ovaj - Ovaj ili Onaj?

Crnkinja i belkinja

Ko je sada ovaj - je li Ovaj ili Onaj? To je nemoguće utvrditi klasičnim, da ne kažem policijskim metodama identifikacije, pošto smo istovetni po glasu, izgledu, naravi, otiscima prstiju, genetskom kodu, znaku i podznaku u horoskopu i svemu ostalom. Prema tome, meni bi bilo najlakše da kažem: "Ja sam, ljudi, Ovaj. Ako mislite da sam Onaj - gde je onda Ovaj? Ovde ga nema. Uostalom, s obzirom da smo istovetni u svemu, i meni i vama trebalo bi da bude svejedno koji sam. Prilozi će se nastaviti po starom."

Međutim, pošto bi meni, kao autentičnom Ovom, bilo ispod časti da me neki smatraju za Onog, probaću da vas uverim u svoju Ovost.

Šta uopšte jednog čoveka čini Ovim?

Po gramatičkoj definiciji, i Ovaj i Onaj su pokazne zamenice za treće lice jednine. Da li je neko Ovaj ili Onaj obično utvrđujemo po mestu gde se nalazi. Hajde da pretpostavimo za trenutak, ali samo za trenutak, da sam ja zaista Onaj. Pretpostavimo da sam oteo Ovog i da ga držim negde pod ključem. Ako je tako, to u svakom slučaju nije ovde. Nije baš uobičajeno držati ljude u studiju vezane i zapušenih usta, na očigled ton-majstora i ostalih. Dakle, ako sam ga oteo, odveo sam ga svakako negde drugde, samim tim negde onde. Prema tome, taj koga sam oteo ne može da bude Ovaj. To može da bude samo Onaj. Na planini Sinaj sada čami glupi Onaj. Međutim, iako je Onaj na Sinaju, to nažalost ne garantuje da sam ja u svakoj prilici Ovaj. Primera radi, nedavno sam bio u Makedoniji. Kada je moj prošlonedeljni prilog stigao ovde na mejl, Mikrob je ostalima verovatno rekao: "Pisao nam je Onaj." Dakle, za svoje kolege postao sam Onaj, a što je najgore, za svoje makedonske domaćine nisam zauzvrat postao Ovaj. Za njih sam bio Ovoj, kao što bih u Engleskoj bio This One i tako dalje.

Štaviše, bojim se da ću već za koji minut i za Vas postati Onaj. Kako? Pa lepo, uzmimo da je Vaša sestra trenutno u kupatilu. Vi joj vičete: "Dođi ovamo, brzo!". Ona dotrčava i Vi joj kažete: "Slušaj, 'leba ti, ovog." Ali ako Vas neko nazove telefonom posle mog priloga, Vi će te ga pitati: "E, jesi sluš'o malopre onog?"

Sve u svemu, da bi se bilo Ovaj, neophodno je biti utemeljen ne samo u društvenom, već i u jezičkom i vremenskom kontekstu. A to iziskuje trud i odricanje. Lako je biti Onaj. Potrebno je znati svoj posao i raditi ga profesionalno, komunicirati s ljudima i biti svuda uz njih, da bi se bilo Ovaj.

Eto, otud ta sveopšta težnja za potvrdom čovekove Ovosti, pišu u sutrašnjem broju "Večernje Novosti". Lako je bitititi Onajajaj, treba znatititi bititi Ovajajaj. 1. Geodezija - šta je Darko izračunao
 2. Flajer - šta se Ovome desilo kad je pokušao da uzme flajer
 3. Džingl - novi džing koji je Ovaj napisao u čast sebe
 4. Bobi - problem koji nastaje usled nedolaska Bobija na radio
 5. Đubre - neprijatnost koju je doživeo Ovaj bacajući đubre
 6. Opasnost - veliki problem nastao udvajanjem ličnosti Ovog
 7. Priroda Ovog - razmišljanje o tome ko je Ovaj a ko Onaj
 8. Bus - prvi razgovor budućih Đorđa i Grožđa o noćnom 101-u
 9. Knjaz - iznenadno bogaćenje Ovog i sticanje vlasništva nad Knjazom
 10. Tabla - sukob u koji je ušao Ovaj sa mladim parom na Dunavu
 11. Solsticije - informacije o početku zime
 12. Lada - kako je Ovaj sklapao svoj novi kompjuter
 13. Drajver - kako je nastavio da ima probleme sa kompjuterom
 14. Sport - dolazak novog saradnika zvanog Mič
 15. Sovjet - sastanak praviteljstvujuščeg sovjeta
 16. Kozomara - još jednog novog saradnika
 17. Junakinje - problemi na koje nailaze prodavačice džidžabidža

Kompletna arhiva

Hronološka arhiva

2009

2008

Kompletna arhiva