Deklaracija o pravima i obavezama beogradskih, rumunskih i ostalih gusara

Ono što je svakako obeležilo prošlu godinu, jeste vest koja se pojavila u novinama, i koja je na neki način uznemirila građane Beograda, posebno one koji žive neposredno uz obelu Save i Dunava, i naravno posebno vlasnike čamaca, brodova, splavova i ostalih plovnih objekata.

To je naravno bila vest o pojavi beogradskih, rumunskih, bugarskih i ostalih gusara koji noću upadaju na plovne objekte i odnose sve što nađu.

U članku koji se odnosio na to stoji da su odnosili nekakve žice, razne sajle, a meni je posebno bilo zanimljivo to što je pisalo da su odnosili gvožđuriju.

Podstaknuti novinskim tekstovima o ovim događajima članovi gradske vlade odlučili su da ove incidente iskoriste u svrhu promocije Beograda kao važne turističke destinacije.

Skupština grada Beograda u saradnji sa skupštinom Republike Srbije jednoglasno je usvojila Deklaraciju o pravima i obavezama beogradskih, rumunskih i ostalih gusara.

DEKLARACIJA O PRAVIMA I OBAVEZAMA BEOGRADSKIH, RUMUNSKIH I OSTALIH GUSARA


Beogradski, rumunski i ostali gusari mogu delovati na plovnom delu Dunava kod Beograda uz maksimalno poštovanje sledećih načela:

1. Na plovnom delu Dunava mogu delovati samo organizovane grupe gusara u rekreativno-atraktivnom smislu, tačnije u smislu rečnog turizma, a sve sa ciljem da se Beograd predstavi inostranim gostima kao destinacija koja pruža pre svega estetski doživljaj, a samim tim i avanturističko-istorijski ugođaj.

2. Član gusarskog tima može biti svako punoletno lice bez obzira na pol, pod uslovom da lice pre svega to želi, i da smatra da je spremno baviti se atraktivno-istorijskim turizmom.

3. Svaki član gusarskog sindikata mora posedovati službenu legitimaciju.

4. Beogradski, rumunski i ostali gusari koji deluju u okviru organizacije "Beogradska tvrđava" mogu se baviti ovim poslom amaterski, a nikako profesionalno.

5. Iz tačke četiri sladi da beogradski, rumunski i ostali gusari ne mogu biti gusari po vokaciji, već moraju imati svoje matične profesije iz kojih dolaze, a gusarenjem se mogu baviti isključivo kao amateri.

6. Svi pripadnici gusarskog sindikata moraju na sebi imati prikladnu odeću koja je takva da nesumnjivo ukazuje ne to da je reč o gusarima.

7. Iz tačke šest sledi da odeća nedvosmisleno mora da ukazuje na to da je reč o gusarima, a ne o pripadnicima bilo koje druge organizacije ili profesije.

Iz tačke sedam sledi da:

- gusarske tunike moraju imati gusarska obeležja, a to je svakako bela lobanja sa ukrštenim kostima, a osim toga tunike moraju biti takve da po svom obliku, veličini i načinu štepanja budu takve da jasno odražavaju nameru nosioca date tunike da želi biti ili je već deo gusarske organizacije.

- poželjno je da gusarske pantalone budu zapravo bermude ili pohabane farmerke dužine do malo ispod kolena.

- guarske pantalone mogu biti i bele boje, od lana ili od kepera.

- kada su u pitanju gusarske majice, tehnički je najbolje da majice budu prugaste, tačnije plavo-bele ili zeleno-bele, ali ne i žuto-bele, zbog toga što žuto-bele u turističkim očima ne stvaraju osećaj gusarske osionosti i jasne namere da se napadne inostrano rečno plovilo.

- beogradski, rumunski i ostali gusari moraju nositi marame, a osim toga i minđuše.

- neophodna je brada ili brada u kombinaciji sa brkovima.

- takođe se podrazumeva da jedan član posade mora imati crni povez preko jednog oka, čime se pojačava turistički strah.

- obuća može biti svakodnevna.

To mogu biti razne: starke, najke, cokule, nekakve čizme, espadrile, posebno apostolke, martinke, japanke, klompe, brodarice, mokasine, kamper cipele, kao i puma patike.

- jedan od članova gusarskog tima mora obavezno da bude bez obuće, dake, bosonog, a koji će se član tako pojavljivati gusari imaju odrediti dogovorom.

- dogovor može biti postignut glasanjem, izvlačenjem palidrvca, izvlačenjem slamčice, domunđavanjem, javnim glasanjem, kockicama za JAMB, skokom u dalj, zatim sistemom zima-zama-zum, i naravno trčanjem na 800 metara.

Ovde je jasno da ko u trci na 800 metara stigne poslednji na cilj, taj kao član posade gusarskog broda mora biti bos i nema pravo žalbe.

8. Na toku Dunava kroz Beograd, a posebno na prostoru između ušća Save u Dunav i sportsko-rekreativnog centra "25. maj" mogu ploviti gusarski brodovi i vršiti fingirane, tačnije lažne napade na inostrana-turistička rečna plovila u svrhu izazivanja kratkotrajne panike, a nakon toga olakšanja i silne radosti.

9. Na prostoru oko Velikog ratnog ostrva i sportsko-rekreativnog centra "25. maj" ne sme ploviti više od tri gusarska broda.

10. Beogradski, rumunski i ostali gusari mogu i sinhronizovano, sa više brodova iz različitih pravaca vršiti nalete na inostrano rečno plovilo, ali pri upadu na prostor inostranog rečnog plovila moraju se momentalno pokloniti inostranim rečnim gostima i svi zajedno jednoglasno reći: "Šalili smo se!" kako bi inostrani rečni gosti mogli odahnuti, a ipak shvatiti da su bili svedoci atraktivno-turističkog čina.

11. Dužnost posade svakog gusarskog broda je da simulira napad na inostrano rečno plovilo.

12. Fingirani napad na inostrano-rečno plovilo može se izvršiti uskakanjem, prebacivanjem uz pomoć konopaca, tačnije tarzanisanjem, zatim skokom sa jarbola, paralelnim dugim skokom(supermenisanjem), skokom uz pomoć svojeručno napravljenog uređaja (betmenisanjem), pretrčavanjem, utrčavanjem odnosno fudbalerisanjem i naravno doplivavanjem.

13. Za vreme trajanja fingiranih napada ne sme doći do mehaničkog kontakta između gusarskog i inostranog rečnog plovila, jer bi se u tom slučaju simulirani napad mogao smatrati pravim napadom, i u toj situaciji inostrano rečno plovilo imalo bi pravo potopiti gusarski brod ili se požaliti najbližoj rečnoj patroli, i u tom slučaju, rečna patrola bi imala dužnost pohapsiti članove posade gusarskog broda.

14. Upad članova posade gusarskog broda na inostrano-rečno plovilo mora biti propraćen usklicima, povicima i snažnim urlanjem.

Najčešće se preporučuje da članovi gusarskog broda imaju uzvikivati:

"Dođi ovamo da ti ja pokažem!" ili "Konačno ste dolijali!"

Takođe, potpuno je legitimno da članovi posade gusarskog broda mogu kazati:"Slušaj ovamo! Nemoj da sam čuo jednu jedinu reč! Jasno!!"

15. Nakon upada članova posade gusarskog broda na inostrano-rečno plovilo mora uslediti glasno: "Šalili smo se!" i to najpre na srpskom jeziku, a zatim i na engleskom, francuskom, nemačkom, španskom, italijanskom i ruskom jeziku.

Naročito je važno da se zna da "Šalili smo se!" može biti izgovoreno i na bilo kom drugom jeziku u zavisnosti od zastave broda.

16. Ukoliko gusari pri upadu na inostrano-rečno plovilo zateknu turiste na terenu za tenis koji se nalazi na palubi broda, imaju pravo prići inostranim gostima, oduzeti im rekete i loptice i zatim baciti iste u Dunav.

Naravno, odmah nakon toga gusari imaju kazati: "Šalili smo se!" a potom turistima doneti novi set reketa i loptica sa svog matičnog broda.

Novi set reketa i loptica mora biti neotpakovan, tačnije u originalnoj ambalaži i kupljen u "Merkatoru" na Novom beogradu, ili u "Merkatoru" u Ljubljani.

17. Ukoliko pripadnici gusarske organizacije pri upadu na inostrano-rečno plovilo zateknu turiste u časovima odmora koji to vreme popunjavaju igrajući šah, gusari imaju i legitimno pravo prići stolu i naglo sklopiti šahovsku tablu, te je sa zatečenim kuglicama naglo baciti u Dunav, ali, naravno, ponovo uz glasno:"Šalili smo se!" doneti inostranim rečnim gostima novu tablu i nove figurice sa svog matičnog broda.

- nova šahovska tabla mora biti zaista nova, a to znači da mora da bude u originalnom pakovanju i ne sme imati mehanička oštećenja.

- površina nove šahovske table, tačnije onaj njen deo koji je podeljen na 64 crno-bela polja mora biti premazan tankim slojem bezbojnog laka.

- unutrašnjost šahovske table mora u potpunosti biti prekrivena slojem zelene čoje kako bi se izbegla mehanička oštećenja koja bi mogla nastati u međusobnom kontaktu kuglica u zatvorenoj tabli.

- istio tako sve figurice, bez izuzetka, moraju sa donje strane, tačnije u samoj osnovi ili u samom postolju imati tanak sloj zelene čoje kako bi se izbeglo mehaničko oštećenje igrajuće šahovske površine koja je podeljena na crno-bela polja. Ukupno mora da bude 64 polja, i ne sme da se desi da bude primećen nedostatak bilo kog polja.

- Ukoliko se utvrdi da bilo koja figurica iz novog, neotpakovanog seta sadrži i najmanje mehaničko oštećenje, a takva tabla bude predata inostranim-rečnim gostima svi gusari se imaju novčano kazniti.

18. Ukoliko gusari nakon upada na inostrano-rečno plovilo zateknu turiste u obilnom jelu, imaju pravo pritrčati trpezi i uz povik. "HA!" naglo početi jesti sve što se na trpezi u tom trnutku nalazi.

- gusari imaju legitimno pravo neuredno i halapljivo jesti namirnice sa stola po sopstvenom izboru, ali uz obavezno brisanje sopstvene brade prstima, i naravno sve se to mora obavljati bez upotrebe escajga, dakle, gusari imaju obavezu jesti isključivo prstima, uz naravno obavezno upućivanje strogih pogleda inostranim rečnim gostima.
- oduzimanje hrane može trajati najviše tri minuta kako ne bi došlo do preteranog uznemiravanja inostranih gostiju, i naravno, sve se mora završiti glasnim:"Šalili smo se!"

Turistima se moraju nadoknaditi sve pojedene namirnice.

- namirnice iste vrste i u pojedenoj količini se moraju nabaviti u "Super Veru" na Novom Beogradu, ili u "Super Veru" u Denkovoj bašti, a ukoliko su u pitanju jela sa roštilja, onda se pljeskavice i ćevapčići moraju kupiti kod "Lokija", kod "Nišlije" ili u lancima "Perper" kuhinje.

19. Članovi posade gusarskog broda pored ostalog imaju legitimno pravo izvršiti delo otmice inostranog gosta i to po sopstvenom izboru.

- inostrani gost se munjevitom akcijom mora prebaciti na gusarski brod, ali mu se odmah nakon toga mora glasno kazati: "Šalili smo se!"

- akcija može trajati najviše pet minuta, a inostranom gostu se pri povratku na inostrano-rečno plovilo mora u znak pažnje dodeliti čokoladna bananica.


20. Članovi gusarske organizacije nemaju pravo ništa lomiti na prostoru inostranog-rečnog plovila.

- ukoliko se pak nađe koji da je lomio, taj se mora podići na najviši jarbol i tu se ima držati tri dana po olujnom vremenu.

- ukoliko se utvrdi da se taj gusar plaši munja i gromova, njemu ostali članovi posade gusarskog broda moraju jednoglasno i veoma glasno kazati: "Zašto si lomio?!" a zatim mu moraju podići moral i ohrabriti ga da na jarbolu ostane, te mu svi zajedno, jednoglasno moraju reći: "Neka te munje zaobiđu! Naš si prijatelj."

21. Beogradski, rumunski i ostali gusari dužni su primiti novčanu nadoknadu za posao rečnog gusarenja i ona mora biti upola manja od novčane nadoknade koju svaki pojedinačni gusar dobija u okviru svoje matične profesije.

22. Novčanu nadoknadu gusar ne sme upotrebiti u svrhu razbacuvanja, razmetanja, bančenja ili loženja po ulicama Beograda ili bilo kog drugog grada.

- novčana nadoknada se ima trošiti skromno,a sve novčane transakcije gusari imaju obavljati tako da je odmah jasno da je novac dobijen zaradom, a ne plenidbom.

- ako se ko uhvati da je novac trošio u svrhu razbacivanja, razmetanja ili loženja, taj konkretan pripadnik gusarske organizacije ima vratiti gusarsku legitimaciju i više ne sme biti deo gusarske organizacije.

- pripadnik gusarskog sindikata koji bude uhvaćen u razbacivanju, razmetanju ili loženju, osim vraćanja službene gusarske legitimacije, mora na Trgu Republike pored somenika Knezu Mihajlu u vremenu od 15-16 časova obaviti čin javnog izvinjenja sugrađanima.

- čin javnog izvinjenja sugrađanima izvodi se tako što se pripadnik gusarske organizacije mora popeti na pohabani gusarski mali sanduk koji je dužan tu doneti sa svog matičnog broda i putem megafona građanima saopštiti sledeće:

"Ja sam bio beogradski gusar i uhvaćen sam u razmetanju, razbacivanju i loženju i zato ne smem više biti pripadnik gusarske organizacije.

Izvinjavam se svojim sugrađanima i svim inostranim rečnim turistima koji su bili svedoci mog gusarenja.

Izvinjavam se svim svojim kolegama iz gusarskog sindikata, a posebno posadi mog matičnog broda.

Bila je privilegija biti deo gusarskog sindikata.

Svako ko u ovom trenutku prolazi pored Narodnog muzeja, Narodnog pozorišta, pored Beogradskog izloga, bioskopa "Jadran", tržnog centra "Staklenac" neka zna da od danas više nisam gusar.

Ja više nisam gusar!"

23. Na kraju, beogradski, rumunski i ostali gusari imaju obavezu uputiti zvanični poziv overen pečatom gusarske organizacije svima onima koji su bilo kada, u bilo kojoj prilici bili sastavni deo posade gusarskog broda.

- tako, poziv se mora uputiti Dastinu Hofmanu, Robinu Vilijamsu i Džoniju Depu jer oni sa sobom nose iskustvo gusarskog poziva.

- na samom kraju beogradski, rumunski i ostali gusari dužni su uputiti poziv svima onima koji su na bilo koji način, bilo kada i u bilo kojoj prilici Zemljom gusarili, i svima onima koji bilo kada gusariše, i onima koji bilo kada gusarahu, pljačkahu i napadahu inostrane brodove na bilo kojoj koordinati na Zemlji i njenim vodama.

U Beogradu,

05.08.2006.


 1. Tečnost - Zašto se mora piti i voda i rakija
 2. Vorčester - Mančester - Čudne zablude u kojima smo živeli godinama
 3. UEFA - Zbog cega su boje dresova voljenog tima u gostujucoj varijanti sve vise dijametralno suprotne od domace varijante
 4. Krivi Stojko - Đorđevi memoari sa svirke na Krivom Stojku
 5. Memoari Gorana Bogunovića - Đorđevi memoari sa nastupa u Pančevu
 6. Mogao sam primetiti da ne menjate adrese - Đorđeva zapažanja vezano za menjanje adresa
 7. Ako može Supermen... - kako možete da se ugledate na Supermena
 8. Arjakinje barjačkinje - o novom procvatu ovog sporta koji će od 2008. postati i olimpijski.
 9. Besni Fok - planovi o novoj turističkoj destinaciji
 10. Bubka - intervju sa našim nedovoljno poznatim skakačem s motkom
 11. Češke Buđejovice - kako se gore pomenuti Granje snašao u ulozi šefa krupijea
 12. Centroprom - šta Đorđe saznaje o na nekim lokacijama u Beogradu
 13. Deklaracija o pravima i obavezama beogradskih, rumunskih i ostalih gusara
 14. Detekcija - pokušaj ostalih članova emisije da utvrde šta je bilo sa Grožđem
 15. Došao sam da se obrijem - šta Đorđe misli o nestajanju starih zanata
 16. Festmen - da li je baš on delio karte za Fest 2005, ili je to radio neko drugi.
 17. Instalacije i performansi - šta nam govore nedavno otkriveni tragovi kokica odnosno leblebija oko Velike Sfinge
 18. Ima da odem na Jamajku JA - Đorđevi razlozi za odlazak na ovu teritoriju
 19. Južna Afrika - kako je Grožđe upoznao bankara iz nama daleke zemlje
 20. Kriptonit - o pronalasku ovog bitnog minerala i reakcijama na to
 21. Beogradski Kazoo kvartet - intervju sa negovateljima ovog plemenitog instrumenta
 22. Letovanje - za šta imamo da zahvalimo Lordu Bajronu i Dositeju
 23. Lovci skupljači - o tome čiji smo mi zapravo potomci
 24. Memoari ove plave iz ABBA - Đorđevi memoari sa nastupa u Čačku
 25. Palačinke sa Bekonom - kako se lepo mogu spojiti duhovna hrana i hrana.
 26. Pa, dragi turisti - šta Đorđe ima da nas nauči vezano za putovanja
 27. Perl Harbur- kako su snage JNA napale ovu izuzetno bitnu luku
 28. Požega - šta se dešava sa evropskim udruženjem gradova pod ovim imenom
 29. Radnja - kako se Radica snalazi u radnji za izradu ladica
 30. Opština Seul - muke beogradskih art-globtrotera
 31. Slobodni pikado - naš novi ekstremni sport
 32. Spilberg - šta će to poznati reditelj snimati kod nas
 33. Festival vazdušne gitare - o našoj virtuelnoj realnosti
 34. Žarkovo - šta se Grožđu dešava na putu za ovo beogradsko naselje

Kompletna arhiva

Hronološka arhiva

2009

2008

Kompletna arhiva