Aorist

trešnje

Dobro veče, ovo pre mene bio je Đorđe. Moje ime je Audiogrožđe. Večeras pričamo o glagolskom obliku sa bombastičnim imenom i ne baš čestom svakodnevnom primenom, dakle o aoristu.

Ako vam se nastavnik srpskog jezika zvao Rista, vi ste ga verovatno zvali Rista od Aorista. Ako niste, šteta.

Elem, da ne tupim puno o aoristu pošto ću se na njega vratiti kad budem pričao o imperfektu, a videćete i zašto. Ukratko: aorist služi za prošlo vreme, i to najčešće za nešto što se desilo nedavno. Gradi se relativno lako. Na takozvanu infinitivnu ili aoristnu osnovu dodaju se nastavci za lica:

- evo baš malopre videh Višnju
- ti upravo pojede trešnju
- on, ona, ono pre par minuta iscedi limun

- mi jutros kupismo šljive
- vi sinoć dovršiste kruške
- oni noćas ostaše bez pomorandži

Kakvi su ovo glagoli? To su glagoli svršenog vida, dakle oni koji označavaju završenu radnju. Po pravilu, u aorist se stavljaju takvi glagoli. Mogu da se stavljaju i nesvršeni, ali to se retko radi. Dakle, aorist je pre svega oblik za svršene glagole.

Nego, je l ovi primeri vama zvuče normalno? Pa ne baš. U praksi nikad nećete tako reći. Reći ćete da sam video Višnju, da si pojeo trešnju, da je iscedio limun, da smo kupili šljive, da ste dovršili kruške, da su ostali bez pomorandži. Pa čemu onda služi aorist, sem da bi učenik pod rednim brojem 7 dobio 1 ako nije naučio aorist? Kakvu nam korist donosi aorist?

Faktički nikakvu. U normalnom razgovornom stilu skoro uvek ćete primeniti perfekat. Aorist ćete koristiti eventualno u zezanju, pa i to vrlo retko.

Jedini izuzetak je pomoćni glagol "biti", čiji aorist služi za građenje drugog glagolskog oblika, a to je potencijal. To je već dobar oblik, i o njemu ćemo isto pričati kroz nekoliko poglavlja.

Ali ako se potrudimo, aorist može da dobije i svoju praktičnu primenu. I to tako što ćemo ga udružiti sa njegovim takođe prilično beskorisnim kolegom a to je imperfekat. 1. Padeži - Zašto su važni
 2. Funkcije u sintagmi i rečenici - Zašto mora da se zna šta je čiji posao
 3. Zavisne rečenice - Šta sve od čega zavisi
 4. Nezavisne rečenice - Njihova podela na tipove
 5. Rečenice - Zašto ne može da se napravi mašina za prevođenje
 6. Tipovi rečenica - Kakva je razlika između nezavisnih rečenica, zavisnih rečenica i rečenica sa nadziranom nezavisnošću.
 7. Odnosi unutar rečenica - Šta nije u redu sa različitim odnosima
 8. Vokali, sonanti i konsonanti - Grožđev izum takozvanih odličnih reči
 9. Imenice - čemu služe i zašto su toliko važne
 10. Pridevi - zašto se Lepi razlikuje od Sportskog ritma srca
 11. Zamenice - kako su se Angela Merkel i druge gospođe borile za svoj status
 12. Glagoli - ko su Mongoli, ko su Jarboli, a ko su pak glagoli
 13. Prilozi - šta ide u koju vrstu jela i uz koje reči
 14. Brojevi - zašto se ne može raditi sa šesnaestoro kompjutera
 15. Predlozi - zašto se kišobran stavlja nad glavu a jastuk pod glavu
 16. Veznici - u čemu su slični "Pineda" i "premda"
 17. Rečce - kako je Robinzon naučio Petka razliku između "da" i "ne"
 18. Uzvici - u čemu je razlika između "a?" i "e?"
 19. Uzdasi - zašto je neophodno da se uvede i ova vrsta reči
 20. Prezent - oblik u koji je lako doći ali je teško u njemu ostati
 21. Perfekat - zašto se ovaj oblik tako zove
 22. Aorist - čemu nas je Rista naučio
 23. Imperfekat - Grožđev plan o revitalizaciji ovog glagolskog oblika
 24. Pluskvamperfekat - o traumi koju nam je zadavao ovaj glagolski oblik
 25. Imperativ - apel za upotpunjavanje ovog glagolskog oblika
 26. Potencijal - o mogućnostima koje nam nudi
 27. Futur II - zanimljiv primer primene ovog glagolskog oblika
 28. Futur I - šta su Hana Arent i Sara Konor kazale vezano za prošlost i budućnost
 29. Glagolski pridevi - kakvi su to pridevi
 30. Glagolski prilozi - kakvi su sad pa to prilozi
 31. Infinitiv - zašto se ne treba zadovoljavati osnovnim stvarima
 32. Morfološka analiza na primeru tri notorne filmske rečenice
 33. Pogovor zelenkastoj gramatici - Kakva sve mučenja postoje

Kompletna arhiva

Hronološka arhiva

2009

2008

Kompletna arhiva