Morfološka analiza

boj na kosovu

Dobro veče, ovo pre mene bio je Đorđe. Moje ime je Grožđe. Večeras dajemo nekoliko primera morfološke analize. U pitanju je ispit koji sam nedavno polagao i dobio sedam, što je daleko bolje nego da sam dobio jedan.

To nije toliko strašna analiza, treba samo raščlaniti rečenicu na reči i svakoj od njih utvrditi vrstu i ostale osobine. Gadna je sintaksička analiza, tu mora da se objasni šta čemu služi u rečenici.

Ovaj put poslužićemo se takozvanim notornim primerima, iz tri notorne filmske rečenice.

Primer 1

Vidiš li ono sijanje na nebu? Kosovo je tačno ispod onog sijanja.

reč vrsta reči oblik
Vidiš glagol prelazni, VI vrste, svršenog vida, 2.lice jednine prezenta
li rečca  
ono zamenica pokazna, 3. lice jednine srednjeg roda u akuzativu
sijanje imenica glagolska, I vrste, srednjeg roda, u akuzativu jednine
na predlog  
nebu? imenica zajednička, I vrste, srednjeg roda, u lokativu jednine
Kosovo imenica lična, I vrste, srednjeg roda, u nominativu jednine
je glagol pomoćni, 3.lice jednine prezenta
tačno prilog  
ispod predlog  
onog zamenica pokazna, 3. lice jednine srednjeg roda u genitivu
sijanja. imenica zajednička, I vrste, srednjeg roda, u genitivu jednine

Primer 2

More jebem li ti sunce žarko, ti ćeš meni život da zagorčavaš!

reč vrsta reči oblik
More rečca  
jebem glagol prelazni, II vrste, nesvršenog vida, 1.lice jednine prezenta
li rečca  
ti zamenica lična, u dativu jednine, 2. lice
sunce imenica zajednička, I vrste, srednjeg roda, akuzativ jednine
žarko, pridev opisni, određenog vida, srednji rod, akuzativ jednine
ti zamenica lična, u nominativu jednine, 2. lice
ćeš glagol pomoćni, 2. lice jednine futura I
meni zamenica lična, u dativu jednine, 1.lice
život imenica zajednička, I vrste, muškog roda, akuzativ jednine
da veznik  
zagorčavaš! glagol prelazni, V vrste, nesvršenog vida, 1. lice jednine prezenta

Primer 3

Ležišta da se isturpijaju, i da se udare gvozdena ojačanja, da ne bi nekom vrat skr'o.

reč vrsta reči oblik
Ležišta imenica zajednička, I vrste, srednjeg roda, u akuzativu množine
da rečca
se zamenica lična, povratna za sva lica, u akuzativu jednine
isturpijaju, glagol prelazni, V vrste, svršenog vida, 3.lice množine imperativa
i veznik
da rečca
se zamenica lična, povratna za sva lica
udare glagol prelazni, VI vrste, svršenog vida, 3.lice množine imperativa
gvozdena pridev gradivni, srednjeg roda, u akuzativu množine
ojačanja, imenica zajednička, I vrste, srednjeg roda, u akuzativu množine
da veznik
ne rečca
bi glagol pomoćni, 1.lice jednine aorista (gradi potencijal)
nekom zamenicalična, neodređena, u dativu jednine
vrat imenica zajednička, I vrste, muškog roda, u akuzativu jednine
skr'o.glagol prelazni, V vrste, svršenog skr'anog vida, 1.lice jednine potencijala


 1. Padeži - Zašto su važni
 2. Funkcije u sintagmi i rečenici - Zašto mora da se zna šta je čiji posao
 3. Zavisne rečenice - Šta sve od čega zavisi
 4. Nezavisne rečenice - Njihova podela na tipove
 5. Rečenice - Zašto ne može da se napravi mašina za prevođenje
 6. Tipovi rečenica - Kakva je razlika između nezavisnih rečenica, zavisnih rečenica i rečenica sa nadziranom nezavisnošću.
 7. Odnosi unutar rečenica - Šta nije u redu sa različitim odnosima
 8. Vokali, sonanti i konsonanti - Grožđev izum takozvanih odličnih reči
 9. Imenice - čemu služe i zašto su toliko važne
 10. Pridevi - zašto se Lepi razlikuje od Sportskog ritma srca
 11. Zamenice - kako su se Angela Merkel i druge gospođe borile za svoj status
 12. Glagoli - ko su Mongoli, ko su Jarboli, a ko su pak glagoli
 13. Prilozi - šta ide u koju vrstu jela i uz koje reči
 14. Brojevi - zašto se ne može raditi sa šesnaestoro kompjutera
 15. Predlozi - zašto se kišobran stavlja nad glavu a jastuk pod glavu
 16. Veznici - u čemu su slični "Pineda" i "premda"
 17. Rečce - kako je Robinzon naučio Petka razliku između "da" i "ne"
 18. Uzvici - u čemu je razlika između "a?" i "e?"
 19. Uzdasi - zašto je neophodno da se uvede i ova vrsta reči
 20. Prezent - oblik u koji je lako doći ali je teško u njemu ostati
 21. Perfekat - zašto se ovaj oblik tako zove
 22. Aorist - čemu nas je Rista naučio
 23. Imperfekat - Grožđev plan o revitalizaciji ovog glagolskog oblika
 24. Pluskvamperfekat - o traumi koju nam je zadavao ovaj glagolski oblik
 25. Imperativ - apel za upotpunjavanje ovog glagolskog oblika
 26. Potencijal - o mogućnostima koje nam nudi
 27. Futur II - zanimljiv primer primene ovog glagolskog oblika
 28. Futur I - šta su Hana Arent i Sara Konor kazale vezano za prošlost i budućnost
 29. Glagolski pridevi - kakvi su to pridevi
 30. Glagolski prilozi - kakvi su sad pa to prilozi
 31. Infinitiv - zašto se ne treba zadovoljavati osnovnim stvarima
 32. Morfološka analiza na primeru tri notorne filmske rečenice
 33. Pogovor zelenkastoj gramatici - Kakva sve mučenja postoje

Kompletna arhiva

Hronološka arhiva

2009

2008

Kompletna arhiva